İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, Meclis Danışmanlarının Sorunlarına Dikkat Çekti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; Meclis danışmanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, “Bu arkadas¸larımızın ve özellikle de danıs¸manların çok haklı talepleri var, onları da izin verirseniz biraz okumak istiyorum, yüzde 100 katılıyorum s¸una: Birincisi, emek veren, güvencesiz ve esnek kos¸ullarda yıpranan danıs¸manlar is¸ sonu tazminatına sahip degˆiller. Bu Avrupa Sosyal S¸artı’na, ILO’ya Avrupa I·nsan Hakları Sözles¸mesi’ne aykırı” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bütçeleri görüşülüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Meclis’te çalışan danışmanların sorunlarına değinerek, şunları söyledi:

“Bizler egˆer Türkiye’de emegˆe sahip çıkacaksak, daha iyi bir çalıs¸ma ortamını topluma göstermek istersek bizlerle beraber çalıs¸an emekçilerin de hakkını savunmalıyız. O emekçilerle beraber biz burada yasama faaliyetlerini yürütüyoruz. Bizler bizim danıs¸manlarımız olmasa, grup danıs¸manlarımız olmasa, burada stenograflar olmasa, idari çalıs¸anlar olmasa yaptıgˆımız is¸in onda 1’ini bile yapamayız. Bu arkadas¸larımızın ve özellikle de danıs¸manların çok haklı talepleri var, onları da izin verirseniz biraz okumak istiyorum, yüzde 100 katılıyorum s¸una: Birincisi, emek veren, güvencesiz ve esnek kos¸ullarda yıpranan danıs¸manlar is¸ sonu tazminatına sahip degˆiller. Bu Avrupa Sosyal S¸artı’na, ILO’ya Avrupa I·nsan Hakları Sözles¸mesi’ne aykırı. I·lk önce bunu bizim mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 27’nci Dönemde Sayın S¸entop I·s¸ Sonu Tazminatı Kanun Teklifi getirmis¸ti ve o büyük bir umut yaratmıs¸tı fakat bu sonrasında rafa kalktı. Bu da danıs¸manları, Meclis çalıs¸anlarını çok büyük bir hayal kırıklıgˆına ugˆrattı. Bunun mutlaka bu dönemde giderilmesi gerektigˆini düs¸ünüyorum. Peki, bas¸ka ne yapılmalı? Mutlaka maas¸ göstergeleri artırılmalı, tazminat hakkı olmadan; esnek, güvencesiz, yıpranma payı almadan çalıs¸an bu arkadas¸larımızın maas¸ları yıllar içerisinde eski satın alma gücünden uzaklas¸mıs¸, buna mutlaka bir iyiles¸tirme getirmemiz gerekiyor. Bunun dıs¸ında danıs¸manlara kadro verilmesi yine onların çok haklı taleplerinden bir tanesi.

Bugün belediyelerde özel kalem kadrosunda çalıs¸an bir birey altı ayda devlet memuru kadrosuna sahip olurken aynı s¸ey bizlere yardımcı olan, bütün bu faaliyetlerde yardımcı olan danıs¸manlarımız için maalesef geçerli degˆil. Bu güvencesiz ve esnek çalıs¸maya mutlaka son verilmeli. Bakın, danıs¸manların is¸ sözles¸melerinde ‘Çalıs¸ma saat ve kos¸ulları milletvekili tarafından belirlenir’ ibaresi bulunmaktadır. Bu is¸ hukukuna, is¸ huzuruna, çalıs¸ma huzuruna aykırı bir ibare. I·nsana yakıs¸ır is¸ ilkesiyle bunun bagˆdas¸ır bir tarafı yok. Dolayısıyla, bence bu ibarenin kaldırılması gerekiyor. Ayrıca aynı görevde bulunan danıs¸manların farklı standart çalıs¸ma kos¸ullarına maruz kalması da bizim bu dönemde mutlaka düzeltmemiz gereken olumsuzluklardan bir tanesi ve tabii ki kamu kurumundan gelen geçici görev danıs¸manlarının özlük hakları alması, bu da önemli s¸eylerden bir tanesi. Burada agˆır çalıs¸ma kos¸ulları altında kendi kamu kurumlarındaki sınavlara çalıs¸amıyorlar, burada danıs¸manlarımızın is¸ini layıkıyla yapan danıs¸manlarımızın ne kadar yıprandıgˆını biliyoruz. Dolayısıyla, bu konularda da kendilerinin durumlarının iyiles¸tirilmesi gerektigˆini düs¸ünüyorum.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x